Villkor och cookies

Villkor och Cookies

COOKIES/PERSONUPPGIFTER

 

1. Cookies

Genom att använda denna hemsida - www.paket.se – accepterar du att vi använder oss av cookies.


Ägareförhållande och kontaktuppgifter

Denna hemsida drivs och ägs av:

Moderföretag:

Pakke.dk
Blomsterbakken 2
9380  Vestbjerg

E-mail: info@pakke.dk

CVR: 35253270

Filial:

Paket.se
Adelgatan 21
21122 Malmö

E-mail: mail@paket.se

Organisationsnummer: 516410-2773

1.1 Vad menas med cookies?

En cookie är en liten datafil som vi sparar på din dator för att se vad som händer under ditt besök hos oss - och för att känna igen din dator. En cookie är inte ett program och innehåller inte virus.

1.2 Hemsidans användning av cookies

Cookies är nödvändiga för att få hemsidan att fungera med hänsyn till inloggning, priskoll samt bokning av frakt. Cookies hjälper oss dessutom med att skapa ett överblick över ditt besök på hemsidan, så att vi kontinuerligt kan optimera och anpassa hemsidan efter dina behov och intressen. Cookies kommer till eksempel ihåg om du är inloggad, vilka priser som du har sökt på, om du tidigare har besökt sidan o.s.v. Våra cookies är uppdelade i fem typer av cookies: nödvändiga-, preferens-, underhålls-, optimerings- och marknadsförings-cookies. Vi använder Google Analytics för att analysera hur användarna använder hemsidan. De uppgifter som cookien samlar in om din användning (trafikdata, härtill din IP-adress), skickas och sparas på Googles servrar i USA. Du kan välja bort cookies från Google Analytics här: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=da

1.3 Så här blockerar du cookies

Du kan alltid blockera cookies på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Var du hittar inställningarna beror på vilken webbläsare du använder. Du skall dock vara uppmärksam på att det finns risk för att hemsidan inte fungerar optimalt med blockerade cookies. Hemsidan kan inte komma ihåg de val som du gjort under ditt besök.

1.4  Radera cookies
Om du önskar att undvika cookies helt kan du blockera cookies eller radera de cookies som du tidigare har accepterat. Detta kan göras genom att hitta fram webbläsarens hjälpfunktion eller supportsida och därefter följa vägledningen.

1.5 Frågor och klagomål

Har du kommentarer eller frågor omkring vår information och/eller behandling av personliga upplysningar är du välkommen att kontakta oss på mail via mail@paket.se

2. Personuppgifter

Genom att använda denna hemsida www.paket.se accepterar du att Pakke.dk ApS/Billigtpaket –behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår policy.

2.1 Insamling av uppgifter på hemsidan

Stamdata

När du registrerar dig som kund på hemsidan samlar vi in följande stamdata om dig: ditt användarnamn, ditt lösenord och din e-postadress. Ändamålet med insamlingen är att göra det möjligt att identifiera dig som användare när du loggar in på hemsidan.

Omdömen

När du gör omdömen av vår service hos Paket.se via Trustpilot, samlar vi in de upplysningar du ger i ditt omdöme och hur du bedömer företaget.

 Cookies

Hemsidan använder cookies. se. avsnitt 1. Cookies

 IP-adresser och webbläsarinställningar

I samband med varje besök på hemsidan registreras din dators användna IP-adress och webbläsarinställningar. Din IP-adress är adressen på dator som används till att besöka hemsidan. Webbläsarinställningar är till exempel den slags webbläsare som du använder, språk på webbläsare, tidsrum m.fl. Webbläsarinställningar registreras för att säkra att Paket.se alltid kan hitta avsedd dator i tillfälle av missbruk eller olagliga aktiviteter som kan förbindas till användning av hemsidan. IP-adressen används även för att se din placering (stadsnivå).

Nyhetsbrev

Om du anmäler dig till Paket.se’s nyhetsbrev registreras de upplysningar som du själv anger om namn, e-postadress m.fl. direkt hos Paket.se. Om du inte önskar att ta del av nyhetsbrevet från Paket.se, kan du avanmäla det genom att följa länken längst ned i nyhetsbrevet.

Upplysningar från andra tjänster, inklusive Sociala Medier

De upplysningar som hämtas från sociala medier beror på de upplysningar som du har gett vidare till avsedda tjänster och dina inställningar omkring delning hos aktuella tjänster. Beroende på ovanstående kan vi därmed hämta bland andra dessa upplysningar om dig:

  • Namn och/eller användarnamn

  • Födelsedatum

  • Kön

  • Profilbild

  • Placering

 

2.2 Vidarebefodran av personuppgifter

Stamuppgifter

När du registrerar en profil på hemsidan kommer ditt användarnamn samt andra uppgifter att vara anonyma.

Annan vidarebefodran

Om Paket.se upplever en förfrågan från Polis eller annan liknande offentlig myndighet eller rättsväsen om vidarebefodran av information, kommer Paket.se att lämna efterfrågade uppgifter i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

2.3 Uppgiftsansvar

Uppgifter som Paket.se ansvarar för

Paket.se ansvarar för uppgifter som kopplas med den information som du anger vid registrering som kund eller anmälan till nyhetsbrev, dvs. ditt namn, ditt lösenord samt din e-postadress och registreringen av din IP-adress.

Uppgifter som du själv ansvarar för

Du ansvarar själv för publicerat innehåll och uppgifter på sociala medier.

Hemsidor med länkar

Hemsidan innehåller länkar till andra hemsidor. Var uppmärksam på att du kan föras vidare till en annan hemsida som Paket.se inte ansvarar för. Vi rekommenderar alltid att du läser dessa hemsidors policy omkring personuppgifter, då deras egna procedurer för insamling och behandling av personuppgifter kan skilja sig från vår policy.

2.4 Uppgiftsbehandlare

Paket.se använder ett externt företag till att sköta tekniskt underhåll av hemsidan. Detta företag fungerar som en uppgiftsbehandlare med hänsyn till personuppgifter som Paket.se ansvarar för.

Genom att acceptera denna policy omkring personuppgifter accepterar du även att Paket.se låter information som du själv ansvarar för behandlas av samma uppgiftsbehandlare.

Uppgiftsbehandlaren arbetar endast efter instruktioner från Paket.se. Genom att acceptera dessa villkor ger du Paket.se fullmakt att ge instruktioner till uppgiftsbehandlaren, som är nödvändigt för att behandlingen av informationen sker i överensstämmelse med denna policy och ändamålet med användningen av hemsidan.

Det är obligatoriskt för uppgiftsbehandlaren att vidta en teknisk och organisationsuppbyggd säkerhet som förhindrar att information oavsiktligt eller olagligt kan förstöras, försämras, vidarebefordras till obehöriga, missbrukas eller på annat sätt behandlas på ett sätt som strider mot lagen omkring personuppgifter. På din begäran – och mot betalning av uppgiftsbehandlarens avgifter för liknande arbete – ger uppgiftsbehandlaren dig tillräckliga uppgifter för att bevisa att uppgiftsbehandlaren har åtagit nämnda åtgärder för säkerheten omkring behandlad information.

2.5 Åtgärder omkring säkerhet

Paket.se kommer att se till att insamlad information som personuppgifter behandlas med försiktig och skyddas enligt gällande säkerhetsstandarder.. Paket.se undersöker regelbundet sina system för sårbarhet och angrepp. Fullständig trygghet på internet kan aldrig garanteras och därför kan Paket.se inte garantera säkerheten av den information som du delar med Paket.se.

2.6 Insikt, korrigering och radering

 Insikt

När du kontaktar Paket.se kommer vi efter begäran att uppge vilken information som Paket.se behandlar om dig, vilket ändamål behandlingarna har, vem som är mottagare av informationen och var informationen har samlats in.

Kontakt gällande ovanstående kommer att besvaras om det har gått mer än sex månader från din senaste kontakt. Kan ett särskilt intresse bevisas är det möjligt att få ta del av dessa upplysningar tidigare.

Korrigering och radering

Om du upptäcker att de uppgifter som Paket.se som ansvarar för är felaktiga eller vilseledande kommer Paket.se att genomföra en korrigering på din begäran. Om möjligheten finns skall du själv genomföra dessa ändringar av liknande fel.

Innehåll och uppgifter på hemsidan som du själv ansvarar för kan du alltid korrigera och radera. Om dina personliga uppgifter ändrar sig eller du inte längre önskar att dela dessa med hemsidan är det möjligt att uppdatera eller radera uppgifterna genom att logga in på din användarprofil.

När din profil raderas kommer all information som tillhör din användarprofil att raderas, såsom information och eventuella omdömen.

Paket.se förbehåller sig rätten till att spärra din profil och/eller radera denna om vår tjänst missbrukas regelbundet.

7 Ändring av policy gällande personuppgifter

Paket.se kan alltid ändra sin policy med framtida effekt utan att meddela användarna. Vid liknande ändringar kommer det att visas i samband med användarnas inloggning på hemsidan.

8 Kontakt gällande hemsidan eller vår policy omkring personuppgifter

Om du har frågor gällande vår policy, vår behandling av personuppgifter, eller övriga frågor är du välkommen att kontakta oss på:

Paket.se
Adelgatan 21
21122 Malmö

E-postadress: mail@paket.se

Organisationsnummer: 516410-2773