Paketering av försändelser

Det är avsändarens ansvar att innehållet i försändelsen paketerats korrekt. Försändelsen skall vara korrekt paketerad för att få ersättning vid eventuell skada. 

Försändelsen hanteras tillsammans med andra avsändares försändelser, därför ska försändelsen kunna klara normal transporthantering, vilket kan innebära flera omlastningar och omsorteringar under frakten, inklusive maskinell hantering. Den yttre och inre emballeringen ska därför anpassas efter innehållet.

Paket.se följer ISTAs (International Safe Transit Association) rekommendationer gällande maximal vikt för pappkartonger, se www.ista.org samt UPSs emballageguide gällande invändig och utvändig paketering, och ska följas för att försändelsen ska vara korrekt emballerad.

 

När du emballerar dina paket ska du ta hänsyn till typ, vikt och hållbarhet för de saker du skickar. 

 

Vi rekommenderar som utgångspunkt pappkartonger för de flesta försändelser. Det invändiga emballaget är mycket beroende på innehållet.

Om det är stora och ömtåliga saker som ska skickas, rekommenderar vi trälådor. 

Pappkartonger är det mest använda och passande sättet att paketera din försändelse i. 

Använd alltid en ny låda om det är möjligt. Ju fler gånger en låda används, desto mer av den ursprungliga skyddande funktionen går förlorad. Därför kanske inte en tidigare använd låda skyddar försändelsen tillräckligt.

Om du återanvänder en låda ska den kontrolleras, att den är stabil och i perfekt skick utan hål, revor eller förstörda hörn, samt att alla flikar är intakta. Ta bort alla etiketter och andra märkningar från tidigare försändelser från lådan. 

Kom ihåg att även om förbjudna varor är korrekt paketerade, kan vi inte erbjuda ersättning vid transportskada eller förlust. Vi följer alltid UPS emballageguide gällande paketering.
Länk till UPS emballageguide