Försändelser och paket i Sverige under 2018 och 2019

porto priser
Från
Från
Till
Till

Priser från 59 SEK

Typ av försändelse
paket pris

Platt paket
33 x 23 x 4 CM
Upp till 1 KG

billig fragt

Litet paket
33 x 23 x 6 CM
Upp till 2 KG

paket

Vanligt Paket
40 x 25 x 20 CM
Upp till 4 KG

försändelse

Flyttkartong
70 x 40 x 40 CM
Upp till 25 KG

transport

Rör
Upp till 2 KG

fragtmand

Ange egen storlek

Ange storlek
Kg
Cm
Cm
Cm

 

Från
Från
Till
Till

Priser från 59 SEK

Typ av försändelse
kurer

En hel pall

container

En halv pall

pall

Styckegods


Kg
Cm
Cm
Cm
Avsändare
Mottagare

 

Från
Från
Till
Till

Priser från 59 SEK

 

Från
Från
Till
Till

Priser från 59 SEK

Emballage
Kg

 

Paket.se jämför priser från

Detta säger våra kunder om ossLeveranstjänster

Dörr Till Dörr
Ombud Till Ombud
Ombud Till Dörr
Terminal Till Terminal

1.

Välj försändelse

Du kan skicka dokument, paket, pallar och containrar.

2.

Jämför erbjudanden

Erbjudanden visas tydligt så att du kan välja den bästa lösningen för dig.

3.

Boka och spara

Välj det bästa alternativet och köp din fraktetikett/AWB.

Brev under 2000-talet - statistik och data

Under 2019 såg man den största nedgången av skickade brev sedan man började mäta hur mycket brev som skickades för över 30 år sedan. Detta är en trend som man har sett sedan år 2000 och brevvolymen har sedan dess minskat med 47,3%. Det är inte en slump, i takt med att vi blir allt mer digitaliserade och skickar meddelanden och bilder digitalt så försvinner behovet av brev och vykort.

Utöver just personlig kommunikation mellan två privatpersoner så har även behovet för företags- och myndighetspost minskat efter att vi börjat motta digitala brev och använda autogiro. Under 2018 och 2019 har man därmed minskat antalet företagsmässiga eller statliga utskick som sker via brev.  Sverige post och paket statistik

I och med att antalet brev har minskat så har man övervägt en postutdelning som sker varannan dag istället för fem dagar i veckan. Detta har däremot skapat en oro hos postverksamhetens kunder, eftersom det fortfarande finns viktig post som behöver komma fram i tid så som läkartider eller kallelser, fakturor, myndighets- eller bankinformation. Det är inte heller utan anledning som denna oro har uttryckts. Sedan 2011 så har antalet personer som är mycket nöjda med postutdelningen sjunkit från 48% till 32% under 2019.

De som är måttligt till mycket missnöjda har höjts från 8% till 21%. De som är missnöjda har huvudsakligen uppgett att det handlar om att posten inte kommit fram i tid och just denna anledning har ökat från 20% under 2014 till 60% under 2019. Resterande missnöje handlar mestadels om att man får någon annans post eller att någon annan får ens egen post. Trots dessa negativa siffror är det endast 5% som har uppgett att de har behov av brevutdelning fem dagar i veckan medan 37% är i behov av både paket- och brevutdelning fem dagar i veckan.

 

Fler paket och andra konsumtionsvanor

Medan antalet skickade brev minskar så ökar antalet paket som skickas i Sverige. Det finns inga exakta data, men paketförsändelser ökade med minst omkring 6% under 2019 och 10% under 2018. Här är Postnord, DHL och Schenker de största där Postnord hade runt 60% av marknaden under 2018. Men många små leveransföretag hade möjlighet att öka sin omsättning med över 50% under 2019 och de tar nu upp 5% av marknaden.

Denna ökning av skickade paket har kommit framförallt efter en ökad e-handel där Postn

ord bland annat har pekat ut dagen efter Black Friday som den största arbetsdagen för företaget efter jultider. 

Typen av försändelser som har ökat är lätta paket, det innebär paket som väger upp till 2 kg och som levereras hem till bostaden. Denna marknad har ökat med 20% och är nu i fortsatt ökning. Den totala paketmarknaden för 2018 var runt 246 miljoner paket där 182 miljoner paket skickades inom Sverige och 32 miljoner kom in från andra länder, varav 8,7 miljoner kom utanför EU.

Nästan samma siffra, 31 miljoner paket, skickades från Sverige till andra länder. I och med alla dessa paket och ökad e-handel så ställs ett högre krav på postverksamheten i Sverige av konsumenter och krav på bättre samarbete mellan distributörer, bättre leveranslösningar och bättre leverans i glesbygd har ökat.

 

Nöjd med Postnords serviceställen

Svenskarna har själva rapporterat att de flesta (25%) besöker ett Postnord serviceställe i syfte att utföra något slags postärende en gång i månaden. Att besöka ett serviceställe en gång i månaden har ökat med 1% sedan 2016 och att bara besöka ett serviceställe 1-3 gånger om året har minskat med samma procent under samma period.

Däremot är det störst skillnad för perioden när det kommer till att besöka ett serviceställe varannan vecka, detta har ökat från 8% till 11%. Det är bara 2% som uppger att de besöker serviceställen flera gånger i veckan och 8% uppger att de aldrig går dit. Vanligast med 96% är att man hämtar upp ett paket när man är hos ett av dessa serviceställen och den överlägsna majoriteten är nöjda med närheten, öppettiderna och kötiden hos serviceställena.

Något som svenskarna inte är nöjda med däremot är Postnords service. Under 2015 och 2016 kom ett stort antal klagomål på felutdelning, sen leverans och försändelser som inte kommit fram. Dessa klagomål har tydligt minskat från 1996 kontakter under 2018 till 1614 kontakter under 2019.

Trots detta så är det fortfarande fler antal kontakter än vad det var före 2015. Saknad försändelse kan ha hanterats av PTS (post- och telestyrelsen) som har fått in 348 tusen försändelser som inte gått att leverera, där endast 23% av dessa kunde härledas och levereras. Man kan även se en ökning här på 7% från 2018 till 2019, trots att det finns en minskning i antalet brev som skickas.

 

Prisvärt trots högre priser

Priserna för brev har ökat avsevärt genom åren, detta eftersom priset för utdelning är fast men att antalet brev, och därmed inkomster från brev, har minskat kraftigt. Postförordningen säkerställer att priset inte går upp för högt, men svenskarna verkar inte ha allt för mycket emot de höga priserna. Den upplevda prisvärdheten har dock gått ner med 14% för inrikes brev jämfört med 2016 och med 16% för utrikes brev, men ändå tycker 72% respektive 59% att brevförsändelser är prisvärda.

Statistiken visar att främst unga och män i alla åldrar tycker att priset är rimligt medan äldre och kvinnor anser att det är mindre värt. Samtidigt lägger de flesta (36%) runt 50-100 kr per år på brev, 27% lägger mer, 20% lägger runt 20-50 kr och 17% spenderar under 20 kr på brev per år. Majoriteten av samma tillfrågade personer uppger även att de skickar mellan 1-5 brev per år.

 

När det kommer till paket så är det den klara majoriteten som aldrig skickar paket utomlands, hela 74%. 62% anger att de skickar 1-5 paket per år inom Sverige och för både inrikes och utrikes paket anger man att man lägger under 100 kr per år på att skicka paket. Trots detta så anger 51% att skicka paket till ett annat land inte är värt pengarna, men samtidigt har denna siffra minskat från 58% under 2014.

När det kommer till inrikes paket så tycker man att det är mer värt pengarna, även om det inte är lika prisvärt som att skicka brev. 67% är nöjda med priset på inrikes paket, det är aningen högre än under 2014, men är lägre än för 2016. Precis som med brevförsändelser så anser främst kvinnor och äldre att priset är för högt.

 

 

 

Källor:

https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2020/post/svensk-postmarknad-2020.pdf

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2019/post/befolknings-anvandning-av-posttjanster-2019-pts-er-2019_9.pdf

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2019/post/behov-av-posttjanster-i-lands--och-glesbygd-2019-10-02.pdf

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2019/post/svensk-postmarknad-2019.pdf

 

Paket.se
Rated 4.4/ 5 based on 236 reviews at Google+