Cookie Policy

Terms and Conditions

PAKET.SE – GÄLLER FRÅN 1. JANUARI 2021

1. GENERELLA VILLKOR

1.1 Paket.se syftar på:

Paket.se Fillial Adelgatan 21
211 22 Malmö
Tel: +46 (0) 10 884 81 31 E-post: mail@paket.se Org: 516410-2773

1.2 Kunden syftar på: Den person antingen agerar för sig själv, en annan person, eller å ett företags vägnar som fullmaktshavare för att genomföra en beställning av en försändelse hos Paket.se.

1.3 Avsändare syftar på den part som har den sista kontakten med försändelsen vid leverans till fraktföretaget som hanterar försändelsen.

1.4 Mottagare syftar på den part som försändelsen skickas till.

1.5 Var uppmärksam på att kund, den som betalar, ägare, avsändare och mottagare är fem juridiskt ansvariga parter med olika ansvar, oavsett om det handlar om en och samma eller olika fysiska och/eller juridiska personer. Allmän lag och rättspraxis gäller, om inte någonting annat nämns särskilt i leverantörens eller underleverantörens villkor.

1.6 Dessa allmänna villkor utgör det avtalsunderlag som gäller när Paket.se transporterar paket, pallar, containers, flyttgods och dokument.

1.7 Om ingenting annat har avtalats gällande särskilda tjänster är de transporttjänster som Paket.se ska genomföra begränsade till transport av beställda försändelser, och där det är relevant även avhämtning och leverans av försändelser.

1.8 Avvisning av försändelse. Paket.se erbjuder frakt på uppdrag av erkända fraktföretag, men fraktar inte själv, och är inte skyldig att transportera försändelser i enlighet med postlagen. Paket.se förbehåller sig därför rätten att, efter eget gottfinnande, neka transport av vilket paket som helst fram till och med den tidpunkt när paketet är levererat till Paket.se eller underleverantörer med syfte att transporteras. Detta gäller till exempel även paket som uppfyller leverantörernas krav, men som chauffören anser olämpliga att transportera, på grund av innehållets beskaffenhet, bristfälligt emballage i förhållande till innehållets natur eller liknande.

1.9 Dessa allmänna villkor gäller alla Paket.se:s aktiviteter och tjänster som utförs å kundens vägnar, oavsett om de utförs av Paket.se eller av Paket.se’s underleverantörer.

1.10 VIKTIGT: DESSA VILLKOR UTGÖR DÄRMED DET PRIMÄRA AVTALSUNDERLAG, SOM ENDAST KAN AVVIKAS FRÅN I DEN OMFATTNING SOM NÄMNTS I DE AKTUELLA KÖPVILLKOREN. AVVIKELSER SKER MED HÄNSYN TILL VARORNAS SÄKERHET OCH BEGRÄNSNINGAR SOM ÄR INDIVIDUELLA FÖR DE OLIKA UNDERLEVERANTÖRERNA, VARFÖR DET I DESSA SITUATIONER HÄNVISAS TILL NÄMNDA LEVERANTÖRERS EGNA HANDELSVILLKOR, SOM OCKSÅ BIFOGAS I KUNDENS BESTÄLLNING.

UPS

https://www.ups.com/se/sv/help-center/legal-terms-conditions.page

Bring

https://www.bring.se/villkor

PostNord

https://www.postnord.se/skicka-forsandelser/priser-och-villkor/villkor

Internordic

http://www.intnordic.com/conditions/

BWS

https://www.bws.net/da/conditions/general

DB Schenker

https://www.dbschenker.com/se-sv/meta/terms-and-conditions

Fraktkompaniet

https://fraktkompaniet.se/app/uploads/2018/05/nsab_2015_svenska.pdf

DSV

http://www.se.dsv.com/services-and-downloads/villkor-och-ansvar/transportvillkor

DHL

https://www.logistics.dhl/se-sv/home/footer/terms-of-use.html

TNT

https://www.tnt.com/express/sv_se/site/terms-conditions.html

BUSSGODS

https://www.bussgods.se/transportvillkor

1.11 Paket.se använder sig av underleverantörer som t.ex. UPS, PostNord, Bring, DB Schenker, DHL och FEDEX för att utföra Paket.se:s uppdrag och tjänster. Paket.se försöker hantera kontakten med underleverantörerna å kundens vägnar. Dock kan det beroende på situation uppstå tillfällen då det är nödvändigt för kunden att kommunicera direkt med underleverantören.

1.12 Villkor som inte framgår av de aktuella köpvillkoren, eller de hänvisade underleverantörernas köpvillkor, eller inte i övrigt är skriftligt avtalade mellan Paket.se och kunden, gäller inte.

2. PRIS

2.1 VAD INKLUDERAS I PRISET
2.1.1
Bränsletillägg ingår i de angivna priserna och visas både med och utan moms. Belopp

relaterade till försäkring är dock momsfria.

2.1.2 Priser på försändelser utanför EU är momsfria och därmed är avgifter m.m. på försändelser utanför EU också momsfria.

2.1.3 Priset är givet utan tull- och andra avgifter, jfr avsnittet om Tull och Tulldokument. Priset beräknas utifrån försändelsens vikt eller storlek, den så kallade volymvikten.

2.1.4 Volymberäkning är transportindustrins sätt att konvertera volym till ett nummer som kan jämföras med försändelsens vikt. För att hitta volymvikten multiplicerar man först längd, bredd och höjd i cm. Då divideras summan med 5000. T.ex. (LxBxH)/5000. Vissa underleverantörer kan ibland använda andra volymberäkningsfaktorer.

2.1.5 Volymvikten vägs mot den faktiska vikten. Den högsta av de två vikterna blir beräkningsgrunden för priset.

2.1.6 Alla försändelser mäts och vägs elektroniskt på väg till mottagaren, och om det finns en avvikelse från den information som kunden har gett, vilket betyder att försändelsen blir dyrare än beräknat, förbehåller sig Pakke.dk rätten att fakturera kunden för avvikelsen och ta en

efterfaktureringsavgift på DKK. 95, - (118,75 inkl. moms) och, vid behov, avvisa försändelsen. Om kunden beställer och betalar för en större eller tyngre försändelse än kunden faktiskt skickar medför detta inte möjligheten till kompensation eller återbetalning av skillnaden mellan den beställda och den faktiskt uppmätta och vägda försändelsen.

2.1.7 Priset justeras kontinuerligt och priset som visas av prisberäknaren kan därför variera.

2.1.8 I priset ingår att kunden i princip täcks för förluster genom den valda leverantörens försäkring. Om den valda leverantören inte erbjuder försäkring, kommer Pakke.dks standardförsäkring att träda i kraft och säkerställa kundens täckning upp till 500 DKK inklusive moms. Om den enskilda underleverantören erbjuder en standardförsäkring blir det denna försäkring som täcker hela kundens kostnad. Om ytterligare täckning krävs kan kunden teckna en tilläggsförsäkring på Pakke.dk. Mer information finns i kapitel 15 "Försäkring".

2.1.9 Priset på försändelser beräknas utifrån kundens angivna information (mått, vikt, antal, hämtningsställe, destination och önskad servicenivå) i prisberäknaren, som finns på www.pakke.dk.

2.1.10 OBS: DET ÄR KUNDENS ANSVAR ATT SE TILL ATT DEN ANGIVNA INFORMATIONEN ÄR RÄTT. OM INFORMATIONEN INTE STÄMMER ÄR DET ENDAST KUNDEN SOM ÄR ANSVARIG FÖR ALLA EVENTUELLA UTGIFTER.

2.1.11 PRISBERÄKNAREN PÅ WWW.PAKKE.DK UTGÖR ALLTID GRUNDEN FÖR KUNDENS PRIS, OM INTE ETT ANNAT SKRIFTLIGT ERBJUDANDE HAR MOTTAGITS FRÅN PAKKE.DK, OCH PRISET SOM ÄR GIVET OCH BEKRÄFTAT UNDER BESTÄLLNINGEN GÄLLER OCH ANSES SOM ACCEPTERAT NÄR BESTÄLLNINGEN ÄR SLUTFÖRT PÅ WWW.PAKKE.DK.

2.2 UTGIFTER SOM INTE INGÅR I PRISET

2.2.1 Avgifter för fel, ändringar eller utelämnanden hos kunden.
I händelse av fel eller utelämnanden hos kunden kommer kunden att debiteras för eventuella utgifter som detta medför, jfr Pakke.dk och underleverantörernas handelsvillkor. Beroende på felet kan det också betyda att stora delar av Pakke.dk och fraktleverantörernas leveranstid, garantier och allmänna ansvar upphör att gälla.
Avgifterna är inte begränsade till, men sker främst genom följande standardavgifter:

2.2.1.1 Ändring av mottagaradress vid fel eller omdirigering till en ny adress inom samma postnummer på kundens initiativ DKK 49,- (61,25 inkl. Moms)

2.2.1.2 Felaktig eller ogiltig adress 49,- DKK (61,25 inkl. Moms) 2.2.1.3 Etikett inte tryckt och applicerad 25,- DKK (31,25 inkl. Moms)

2.2.1.4 Icke-systemkompatibel (inte stapelbar), ofullständig eller otillräcklig förpackning 69 kr,- (86,25 inkl. Moms)

2.2.1.5 Felaktigt angiven vikt eller storlek 69,- DKK (86,25 inkl. Moms)
2.2.1.6 Överskridande av leverantörens maximala vikt och/eller storlek för leverans till paketbutik

DKK 69,- (86,25 inkl. Moms)

2.2.1.7 Överskridande av fraktleverantörens maximala storlek för pakettransportering 109,- DKK (136,25 inkl. Moms)

2.2.1.8 Misslyckat leveransförsök, vägrat mottagande, ingen närvarande att ta emot paket på adressen eller ingen hämtning i paketbutiken, vilket resulterar i ett nytt leveransförsök eller återlämnande till avsändaren 69,- (86,25 inkl. Moms)

2.2.1.8.1 Ingen möjlighet att leverera till mottagaren likställs med vägrat mottagande. Oavsett om mottagaren vägrar att öppna dörren eller om mottagaren inte befinner sig på adressen krävs det hantering utöver vad som överenskommits, vilket kan leda till ytterligare kostnader och förseningar.

2.2.1.9 Misslyckat leveransförsök, vägrat mottagande, ingen närvarande att ta emot paket på adressen eller ingen hämtning, vilket resulterar i leverans till paketbutiken eller depå 25,- (31,25 inkl. Moms)

2.2.1.10 Privat mottagaradress (när företagsleverans väljs) 25,- DKK (31,25 inkl. moms) 2.2.2 Utgifter som påverkas av mottagaren

2.2.2.1 När mottagaren nekar att motta en försändelse behöver fraktleverantörer och myndigheter utföra åtgärder och ta ansvar som ligger utanför förväntningarna, och som oftast medför utgifter. Därför kan såväl underleverantörer som tullmyndigheter, etc. kräva täckning av diverse utgifter, samt eventuella utgifter kopplade till destruering eller returförsändelse. Varje utgift i samband med detta ligger endast på kunden, som kommer att motta en faktura som täcker utgiften.

2.2.2.2 Generellt gäller att avsändaren/kunden står för alla utgifter i samband med en returförsändelse, och inte Paket.se.

3. ORDERBEKRÄFTELSE / FAKTURA

3.1 Efter beställlning och betalning skickas en faktura samt adressetikett till kunden via e-post. Dessutom skickas aktuella köpvillkor, samt den valda underleverantörens köpvillkor, enl. Konsumentköplagen.

3.2 OBS: VAR UPPMÄRKSAM PÅ ATT DESSA VILLKOR ÄR AVGÖRANDE FÖR KRAV PÅ KUNDENS EMBALLERING OCH FÖRBEREDELSE AV FÖRSÄNDELSEN, UNDERLEVERANTÖRENS HANTERING, LEVERANS SAMT EVENTUELL ERSÄTTNING OCH LIKNANDE.

3.3 Om kunden har betalar via faktura skickas adressetiketten via e-post medan fakturan skickas vid en senare tidpunkt.

3.4 När kunden har betalat reserveras beloppet på det använda betalkortet. När adressetiketten skickas dras pengarna från betalkortet, eftersom adressetiketten fungerer som ett tillgodohavande för försändelsen. Vid palltransport dras pengarna på kortet vid ingånget avtal, eftersom utkörning till avsändaren är en omkostnad som ingår i den beställda tjänsten. OBS. Var uppmärksam på att användning av ångerrätten innan avhämtning medför en avgift för utkörning till avsändaren som varit förgäves.

3.5 Faktureringsplan
3.5.1
Det är möjligt för företagskunder att betala via faktura. Avtalet måste bekräftas av Pakke.dk

och förutsätter ett giltigt CVR-nummer och en accepterad kreditvärdighet.

3.5.2 Kunder med faktureringsplan kan köpa frakt för det belopp de är kreditgodkända för, och Pakke.dk förbehåller sig rätten att stänga för fakturaköp när det maximala beloppet har uppnåtts, eller om Pakke.dk blir medveten om faktorer som påverkar den aktuella riskbedömningen. I sådana fall kan kunden i princip fortsätta handla med kreditkort.

3.5.3 Om kunden vill ha mer kredit kan kunden komma överens om betalning av en insättning. I så fall multipliceras det betalade beloppet med en faktor som bestäms av Pakke.dk, och krediten ökar med det beräknade beloppet. Den betalda insättningen är inte räntebärande och kunden kan när som helst få tillbaka insättningen om den ursprungliga krediten inte har överskridits.

3.5.4 Om inget annat skriftligt har avtalats med Pakke.dk, kommer alla fakturakunder att få en total faktura för alla beställningar som gjorts under veckan, som förfaller inom 7 dagar efter fakturadatum, såvida inget annat skriftligt har avtalats. Pakke.dk skickar bara fakturor för de veckor då kunden har gjort beställningar. Veckofakturering är den valda frekvensen, oavsett företagskundens storlek, för att se till att det är möjligt att betala utestående fakturor, och innan de förfaller om krediten maximalt har utnyttjats.

3.5.5 Fakturan som skickas med kreditkortsbetalning är gratis. För veckofakturorna som skickas till kunderna på faktureringsplan debiteras en avgift på DKK 19 (23,75) per vecka för att täcka de administrativa utgifterna.

3.5.6 Fakturor skickas till den e-postadress som anges under fältet "E-post för fakturor", och det är endast kunden som är ansvarig för att läsa och svara på skickade e-postmeddelanden och se till att det är rätt e-postadress som har angivits.

3.5.7 Pakke.dk förbehåller sig rätten att säga upp alla avtal om faktureringsplan, kredit och insättning, om Pakke.dk anser det som nödvändigt.

4. ANULLERING/ÅNGERRÄTT

4.1 Generellt är Paket.se:s tjänster undantagna ångerrätt. Om ett köp/beställning ångras kan den annulleras genom kontakt med Paket.se, antingen skriftligt via e-post eller via telefonkontakt. Vid kontakt via mail ska meddelandet märkas med överskriften ”Avbeställning”, och skickas till mail@paket.se, med tillhörande ordernummer, beställningsdatum, namn och telefonnummer.

4.2 Annullering/avbeställning kan som regel göras fram till 2 timmar innan den avtalade upphämtningstiden.

4.3 Pengarna återbetalas till bankkonto inom loppet av 1-3 bankdagar till privatpersoner och företag som inte betalar via faktura. Detta kan dock variera beroende på vilket kreditkort som använts vid köpet.

4.4 När försändelsen är avhämtad eller inlämnad upphör ångerrätten. 5. AVHÄMTNING AV PAKET

5.1 Vid val av avhämtning av försändelsen är det kundens ansvar att se till att försändelsen är tillräckligt emballerad och klar för avhämtning. För ytterligare villkor gällande avhämtning hänvisar vi till valda leverantörs köpvillkor för tjänsten, som är bifogade orderbekräftelsen.

5.2 OBS: OM DEN VALDA LEVERANTÖRENS VILLKOR INTE FÖLJS KAN DET MEDFÖRA VÄSENTLIGA UTGIFTER OCH/ELLER FÖRLUST AV FÖRSÄNDELSEN SAMT UTEBLIVEN ERSÄTTNINGSPLIKT FRÅN PAKET.SE OCH UNDERLEVERANTÖRENS SIDA.

6. INLÄMNING AV PAKET

6.1 Vid val av inlämning av försändelsen är det kundens ansvar att se till att försändelsen är tillräckligt emballerad, och lämnas in i rätt tid i överensstämmelse med beställningen. För villkor gällande leveransställe hänvisar vi till vald leverantörs köpvillkor för tjänsten, som är bifogade orderbekräftelsen.

6.2 OBS: OM DEN VALDA LEVERANTÖRENS VILLKOR INTE FÖLJS KAN DET MEDFÖRA VÄSENTLIGA UTGIFTER OCH/ELLER FÖRLUST AV FÖRSÄNDELSEN SAMT UTEBLIVEN ERSÄTTNINGSPLIKT FRÅN PAKET.SE OCH UNDERLEVERANTÖRENS SIDA.

7. LEVERANS

7.1 OBS: VAR UPPMÄRKSAM PÅ ATT DEN TRANSPORTTID SOM ÄR ANGIVEN I PRISBERÄKNAREN ÄR VÄGLEDANDE, OCH EVENTUELLA GARANTIER ELLER KOMPENSATION FÖR SENARE LEVERANS ÄN ANGIVET BEROR PÅ DEN VALDA UNDERLEVERANTÖRENS KÖPVILLKOR.

7.2 För villkor gällande leverans hänvisas till vald leverantörs köpvillkor för den valda tjänsten, som är bifogade orderbekräftelsen.

7.3 OBS: OM DEN VALDA LEVERANTÖRENS VILLKOR INTE FÖLJS KAN DET MEDFÖRA VÄSENTLIGA UTGIFTER OCH/ELLER FÖRLUST AV FÖRSÄNDELSEN SAMT UTEBLIVEN ERSÄTTNINGSPLIKT FRÅN PAKET.SE OCH UNDERLEVERANTÖRENS SIDA.

8. FÖRSENING

8.1 I enskilda fall kan leveranstiden förlängas i samband med att paketen hanteras av tullen. Tullen kan alltid kontrollera ett paket och ”pausa” försändelsen tills informationen de har behov av är inlämnad. Detta kan i vissa fall tyvärr innebära en något längre leveranstid än angivet. Vid varje ingripande från offentliga myndigheters sida, som inte orsakats av Paket.se eller någon underleverantör, uteblir alla garantier för leveranstider, eventuella tillhörande garantier och möjlighet till ersättning.

8.2 Det finns mer information gällande ersättning vid försening under avsnittet Ansvarsbegränsning.

9. PAKETETS STORLEK OCH VIKT

9.1 Vid beställning av försändelser kommer kunden endast att erbjudas tjänster från leverantörer som har möjlighet att hantera försändelsen med utgångspunkt från de angivna uppgifterna för mått och vikt. Om den fysiska försändelsen avviker från de angivna måtten kan det innebära att försändelsen avvisas eller att en faktura skickas ut i efterhand, enl. prisavsnittet. De angivna storlekarna är inte bara beroende av de generella tjänster och möjligheter som underleverantören erbjuder, men också av det specifika handelsavtal som har ingåtts mellan Paket.se och den specifika underleverantören, varför det kan finnas leverantörer som inte finns med i prisberäknaren trots deras kapacitet vid direktkontakt.

9.2 Om den enskilda leverantörens krav på maximal storlek och / eller vikt överskrids bortfaller alla garantier för leveranstid, och Pakke.dk och fraktleverantörer förbehåller sig rätten att helt eller delvis avvisa leveranser eller ta ut avgifter för de kostnader som försändelsen kan medföra.

10. PAKETETS INNEHÅLL

10.1 OBS: VAR UPPMÄRKSAM PÅ ATT ENDAST INNEHÅLL MED KORREKT VÄRDEANGIVELSE ÄR ATT BETRAKTA SOM LAGLIGA FÖRSÄNDELSER. VID TVIVEL UNDER EVENTUELLT ERSÄTTNINGSÄRENDE VÄRDERAS OBJEKTET TILL DET DOKUMENTERADE ANSKAFFNINGSVÄRDET. ANVÄNDA OBJEKT VÄRDERAS TILL DET LÄGSTA AV FÖLJANDE BELOPP:
- DET DOKUMENTERADE ANSKAFFNINGSVÄRDET
- DET AKTUELLA OMSÄTTNINGSVÄRDET
INNEH
ÅLL MED UPPENBART FALSK VÄRDEANGIVELSE KATEGORISERAS SOM FÖRBJUDNA VAROR, VILKET INNEBÄR ATT PAKET.SE:S ERSÄTTNINGSANSVAR UTEBLIR.

10.2 VÄRDEFÖRSÄNDELSER

10.2.1 Försändelser med t.ex. smycken, klockor, konstverk, antikviteter, ädelstenar, frimärken, unika objekt, guld eller silver får inte överstiga ett värde eller deklarerat värde per försändelse på mer än 5 000:- SEK eller motsvarande i lokal valuta, om inte ett särskilt avtal ingås med Paket.se.

10.2.2 OBS: VAR UPPMÄRKSAM PÅ ATT FÖRSÄNDELSER SOM ÖVERSTIGER ETT VÄRDE PÅ 5 000:- SEK UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER ATT ERSÄTTAS, VARKEN FRÅN PAKET.SE ELLER UNDERLEVERANTÖRER, OM DET INTE SPECIFIKT HAR TECKNATS EN TILLÄGGSFÖRSÄKRING PÅ PAKETETS VÄRDE. DET GÅR DESSUTOM INTE ATT BEGÄRA BELOPP SOM ÖVERSTIGER DET BELOPP SOM ÄR FÖRSÄKRAT OCH/ELLER ANGES PÅ EVENTUELLA TULLDOKUMENT, SE STYCKE 10.1.3. OM INTE ANNAT FÖLJER AV SVENSK LAG

10.2.3 VID OÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN EVENTUELLT ANGIVET TULLVÄRDE OCH DET VÄRDE SOM ANGES I TILLÄGGSFÖRSÄKRINGEN KOMMER DET MINSTA BELOPPET AV DE TVÅ VARA AVGÖRANDE FÖR ERSÄTTNINGENS STORLEK, OCH I ÖVRIGT EFTER GÄLLANDE REGLER FÖR VAD SOM KAN FÖRSÄKRAS.

10.3 FÖRBJUDNA VAROR OCH FARLIGT GODS
OBS: VAR UPPMÄRKSAM P
Å ATT DET ÄR KUNDENS ANSVAR ATT SE TILL ATT INGA FÖRBJUDNA VAROR SKICKAS. PAKET.SE TAR INTE PÅ SIG NÅGOT ANSVAR FÖR KONTROLL FÖRE AVSÄNDANDE. OM FÖRBJUDNA VAROR SKICKAS KOMMER PAKET.SE:S ERSÄTTNINGSANSVAR UTEBLI, OCH ALLA UTGIFTER SOM UPPKOMMER VID FÖRSÄNDELSE AV FÖRBJUDNA VAROR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR OCH ERSÄTTNINGSKRAV FRÅN TREDJE PART, ÄR ENDAST KUNDENS ANSVAR. ATT SKICKA FÖRBJUDNA VAROR KAN I VÄRSTA FALL MEDFÖRA STRAFFANSVAR.

10.4 Förbjudna varor som det INTE är tillåtet att skicka med Paket.se: 10.4.1 Alkoholhaltiga drycker
10.4.2 Djurskinn (från vilda djur)
10.4.3 Färg

10.4.4 Varor med ett värde på över 5 000:- SEK och som lätt kan omsättas är förbjudna, om inte ett särskilt avtal har ingåtts med Paket.se. Varor som lätt kan omsättas kan t.ex. vara konstverk, antikviteter, ädelstenar, valutor, guld, silver, smycken, klockor och liknande.

10.4.5 Varor som är oersättliga, inklusive sällsynta varor, varor som inte längre produceras, samlarobjekt och liknande.

10.4.6 Farligt gods se. ADR-konventionen. Det handlar vanligen om objekt som kan vara farliga om de inte hanteras och transporteras enligt bestämda föreskrifter. Exempelvis behållare under tryck, även inklusive deodoranter, drivmedel, explosiva material, giftiga ämnen och liknande. En mer omfattande lista kan eventuellt hittas på Transportstyrelsens hemsida.

10.4.7 Skjutvapen

10.4.8 Päls

10.4.9 Elfenben och produkter framställda av elfenben

10.4.10 Levande djur

10.4.11 Pengar och omsättningsbara papper (t.ex. checkar, bankväxlar, obligationer, bankböcker, förbetalda kreditkort, aktiebrev eller andra värdepapper)

10.4.12 Förgängliga varor
10.4.13 Personliga effekter (med undantag för försändelser till USA) 10.4.14 Växter
10.4.15 Pornografiskt material
10.4.16 Frön
10.4.17 Tobak och tobaksprodukter

10.4.18 Varor som i sin utformning liknar eller kan förväxlas med farligt gods eller otillåtna varor. Exempelvis skämtprodukter, pranks och liknande, som i sin utformning kan uppfattas som farliga. Vid behov av denna typ av försändelser är det kundens ansvar att ingå ett särskilt skriftligt avtal med Paket.se innan beställningen av försändelsen kan accepteras.

Se notering i kapitel 22 för udvidgad lista.

11. EMBALLERING – INSLAGNING

11.1 Kunden är ansvarig för tillräcklig och passande emballering och adekvat adressmärkning av paketen (se avsnittet Adressmärkning).

11.2 Paket.se genomför ingen kontroll av emballage och ersätter inte transportskador om emballaget inte anses vara tillräckligt eller passande.

11.3 Paketen måste vara emballerade med både invändigt och utvändigt emballage, så att de utan att skadas kan behandlas i flera paketsorteringsanläggningar.

11.4 Det yttre emballaget måste vara kraftigt och som minimum kvalitetsmässigt vara tänkt till global pakettransport. Materialet på det yttersta lagret ska vara av kartong, om ingenting annat är skriftligt avtalat med Paket.se innan försändelsen skickas.

11.5 Det inre emballaget ska vara tillverkat av tättsittande, stötabsorberande material och ska vara anpassat till innehållet.

11.6 Alla hålrum i alla riktningar ska fyllas med ett passande material för att skydda innehållet, även om försändelsen vänds upp och ned eller på sidan under transport.

11.7 Avsändaren måste se till att ingen förskjutning, tryck eller stötar kan ske varken mellan objekten i paketet eller mellan innehållet och sidorna på emballaget.

11.8 För ytterligare beskrivning av den aktuella leverantörens krav på emballaget hänvisas till den valda leverantörens köpvillkor, som är bifogade orderbekräftelsen.

11.9 OBS: VAR SÄRSKILT UPPMÄRKSAM PÅ ATT BRISTANDE EFTERLEVNAD AV KRAVEN PÅ EMBALLAGE KAN MEDFÖRA UTGIFTER OCH UTEBLIVET ERSÄTTNINGSKRAV.

11.10 VID TRANSPORTSKADA ERSÄTTS FÖLJANDE VARKEN AV GRUNDFÖRSÄKRING ELLER TILLÄGGSFÖRSÄKRING, MEN ERSÄTTS ALLTID VID FÖRLUST:

11.10.1 Porslin, glas och keramik

11.10.2 Elektronik (gäller alla elartiklar)

11.10.3 Teknisk utrustning, bland annat plattskärmar, dator-, it-, laserutrustning

Ytterligare information gällande ersättning och försäkring vid transportskada och förlust finns under avsnittet Försäkring / Ansvarsbegränsning.

12. ADRESSMÄRKNING

12.1 Det är kundens plikt att se till att det finns en adressmärkning på varje enskilt paket eller pall i försändelsen.

12.2 Adressmärkningen som skall användas skickas från Paket.se till den e-postadress kunden har angivit.

12.3 Det är kundens ansvar att skicka vidare adressmärkningen till avsändaren om avsändaren och kunden inte är samma person.

12.4 OBS: Det är inte tillåtet att ändra på den mottagna adressmärkningen, eftersom informationen avläses via streckkoden. Om adressmärkningen ändras eller är skadad/ofullständig vid avhämtning bortfaller Paket.se och underleverantörernas ansvar för försändelsens säkerhet, utan möjlighet till ersättningskrav från kundens sida, om paketet blir skadat eller försvinner. Eventuella merutgifter i samband med hantering av paketet är enbart kundens ansvar

13. TULL

13.1 Våra underleverantörer eller en lokal mellanhand har hand om den administrativa förtullningen, av upp till 6 tullpositioner, utan beräkning.

13.2 Paket.se är inte ansvarig för någon annan utgift eller administrativt arbete i samband med import-/exportförtullning, än de ovan nämnda 6 tullpositionerna.

13.3 Om försändelsen innehåller varor för vilka respektive avsändar- och mottagarlands tullmyndigheter kräver tull är dessa utgifter endast ett ärende mellan dessa tullmyndigheter, avsändare och mottagare. I sådana fall kan Paket.se vara behjälplig med kundservice och kommunikation med respektive parter i möjlig utsträckning, men är inte ekonomiskt ansvarig, och dessa utgifter är inte inkluderade, varken helt eller delvis, i försändelsens pris.

13.4 Om mottagarlandet lägger på importtull på de avsända varorna skickas tullkravet till mottagaren. Om mottagaren nekar till att betala tullen eller att motta försändelsen är det avsändarens ansvar att täcka såväl eventuell tullskuld samt alla andra utgifter i förbindelse med tullhanteringen, inklusive men inte begränsat till avgifter för hantering, förvaring och eventuell destruktion av försändelsen.

13.5 Om avsändarlandet lägger på exporttull skickas tullkravet till kunden. Då är det kundens fulla ansvar att se till att eventuella andra krav, som exempelvis tillstånd, registreringar och liknande är korrekt utfärdade i god tid.

13.6 För beräkning/specifiering av tull och andra eventuella administrativa krav hänvisar Paket.se till avsändar- och mottagarlandets tullmyndigheter.

14. TULLDOKUMENT

14.1 Vid försändelser utanför EU behöver ett tulldokument fyllas i (som också ofta kallas för proformafaktura/handelsfaktura eller liknande) som ska skrivas ut och sättas på ett av paketen i försändelsen. Ytterligare 2 kopior ska skrivas ut och ges till chauffören.

14.2 I HÄNDELSE AV FEL ELLER BRISTER VID IFYLLANDE, UTSKRIVNING, PÅKLISTRING OCH LEVERANS AV TULLDOKUMENTET FRÅN KUNDENS SIDA UTEBLIR PAKET.SE'S FÖRPLIKTELSER, OCH EVENTUELLA UTGIFTER ÄR ENDAST KUNDENS ANSVAR.

14.3 OBS: VAR UPPMÄRKSAM PÅ ATT FÖRSÄNDELSER SOM ÖVERSTIGER ETT VÄRDE PÅ 5000:- SEK UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER ATT MEDFÖRA ERSÄTTNING VARKEN FRÅN PAKET.SE ELLER NÅGRA UNDERLEVERANTÖRER, OM INTE EN TILLÄGGSFÖRSÄKRING PÅ PAKETETS VÄRDE SPECIFIKT HAR TECKNATS. DET GÅR DESSUTOM INTE ATT KRÄVA BELOPP SOM ÖVERSTIGER DET BELOPP SOM ÄR FÖRSÄKRAT OCH/ELLER ANGES OCH EVENTUELLA TULLDOKUMENT JF. STK 10.1.3, OM INTE ANNAT FÖLJER AV SVENSK LAG

14.4 I HÄNDELSE AV ATT EVENTUELLT ANGIVET TULLVÄRDE OCH VÄRDET SOM ANGES I TILLÄGGSFÖRSÄKRINGEN INTE STÄMMER ÖVERENS KOMMER DET LÄGSTA BELOPPET AV DE TVÅ VARA DET AVGÖRANDE FÖR ERSÄTTNINGENS STORLEK, OCH I ÖVRIGT ENLIGT GÄLLANDE REGLER FÖR VAD SOM KAN FÖRSÄKRAS.

14.5 OBS: VAR UPPMÄRKSAM PÅ ATT ENDAST INNEHÅLL MED KORREKT VÄRDEANGIVELSE ÄR ATT BETRAKTA SOM LAGLIGA FÖRSÄNDELSER. I HÄNDELSER AV TVIVEL VID ETT EVENTUELLT ERSÄTTINGSÄRENDE VÄRDERAS INNEHÅLLET TILL DET DOKUMENTERADE ANSKAFFNINGSVÄRDET. ANVÄNDA VAROR VÄRDERAS TILL DET LÄGSTA AV DE TVÅ FÖLJANDE BELOPPEN:
- DET DOKUMENTERADE ANSKAFFNINGSVÄRDE
- DET AKTUELLA OMSÄTTNINGSVÄRDET
INNEH
ÅLL MED UPPENBART FALSK VÄRDEANGIVELSE KATEGORISERAS SOM FÖRBJUDNA VAROR, VILKET RESULTERAR I ATT PAKET.SE:S ERSÄTTNINGSANSVAR UPPHÖR, SE EVT. KAP 10.

15. FÖRSÄKRING

15.1 Försändelsen är som utgångspunkt skyddad mot förlust genom den valda leverantörens försäkring, se gällande underleverantörs köpvillkor. I händelse av att den valda leverantören inte erbjuder någon försäkring kommer Paket.se:s standardförsäkring träda i kraft, och täcka upp till 500:- kr inklusive moms. Om en underleverantör erbjuder en standardförsäkring är det denna försäkring som täcker hela kundens utgift.

15.1.1 OBS: OM VÄRDET PÅ DITT PAKET ÖVERSTIGER SEK 500, - INKLUSIVE MOMS, KOMMER ALL EVENTUELL KOMPENSATION ENDAST ATT FALLA TILLBAKA PÅ DEN VALDA FRAKTLEVERANTÖRENS VILLKOR. OM DEN VALDA FRAKTLEVERANTÖREN ENDAST DELVIS ELLER INTE ERBJUDER KOMPENSATION FÖR EN FÖRLORAD ELLER SKADAD SÄNDNING, TAR PAKKE.DK INGET YTTERLIGARE EKONOMISKT ANSVAR FÖR INNEHÅLLET I NÅGON FORM, SÅVIDA INTE PAKKE.DKS TILLÄGGSFÖRSÄKRING TECKNAS.

15.2 OBS: VAR UPPMÄRKSAM PÅ ATT FÖRSÄNDELSER SOM ÖVERSTIGER ETT VÄRDE PÅ 5 000:- SEK UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER ATT INNEBÄRA NÅGON ERSÄTTNING, VARKEN FRÅN PAKET.SE ELLER UNDERLEVERANTÖRER, SOM DE INTE SPECIFIKT HAR TECKNAT EN TILLÄGGSFÖRSÄKRING PÅ PAKETETS VÄRDE. DU KAN DESSUTOM INTE KRÄVA BELOPP SOM ÖVERSTIGER DET BELOPP SOM ÄR FÖRSÄKRAT, OCH/ELLER ÄR ANGIVET PÅ EVENTUELLA TULLDOKUMENT JF. STK 10.1.3, OM INTE ANNAT FÖLJER AV SVENSK LAG.

15.3 I HÄNDELSE AV ATT EVENTUELLT ANGIVET TULLVÄRDE OCH DET VÄRDE SOM ÄR ANGIVET I TILLÄGGSFÖRSÄKRINGEN INTE STÄMMER ÖVERENS, KOMMER DET LÄGSTA BELOPPET AV DE TVÅ VARA AVGÖRANDE FÖR ERSÄTTNINGENS STORLEK, OCH I ÖVRIGT I ENLIGHET MED GÄLLANDE REGLER FÖR VAD SOM KAN FÖRSÄKRAS.

15.4 OBS: VAR UPPMÄRKSAM PÅ ATT ENDAST INNEHÅLL MED KORREKT VÄRDEANGIVELSE BETRAKTAS SOM LAGLIGA FÖRSÄNDELSER.
I HÄNDELSE AV TVIVEL VID ETT EVENTUELLT ERSÄTTINGSÄRENDE VÄRDERAS INNEH
ÅLLET TILL DET DOKUMENTERADE ANSKAFFNINGSVÄRDET. ANVÄNDA VAROR VÄRDERAS TILL DET LÄGSTA AV DE TVÅ FÖLJANDE BELOPPEN:

- DET DOKUMENTERADE ANSKAFFNINGSVÄRDET
- DET AKTUELLA OMSÄTTNINGSVÄRDET
INNEH
ÅLL MED UPPENBART FALSK VÄRDEANGIVELSE KATEGORISERAS SOM FÖRBJUDNA VAROR, VILKET RESULTERAR I ATT PAKET.SE:S ERSÄTTNINGSANSVAR UPPHÖR, SE EVT. KAP 10.

15.5 Om en tilläggsförsäkring inte tecknas går det inte att kräva ersättning från Paket.se för belopp som överstiger basbeloppet på 500:-.

15.6 Alla försäkringar som kunden önskar som överstiger Paket.se:s grundförsäkring eller den valda underleverantörens försäkring är endast möjliga om en tilläggsförsäkring tecknas.

15.7 En tilläggsförsäkring kommer att täcka förlust eller skador på gods som inte kan kategoriseras som förbjudet eller farligt gods. Dock inte transportskador på försändelser som omfattas av avsnittet ”Emballage och inslagning”.

15.8 OBS: OM KUNDEN SKICKAR FÖRBJUDET ELLER FARLIGT GODS KAN DET DESSUTOM MEDFÖRA ERSÄTTNINGSKRAV, OCH KUNDEN KAN OCKSÅ OMFATTAS AV STRAFFANSVAR OM FÖRSÄNDELSEN ORSAKAR MATERIAL- ELLER PERSONSKADA ENL. KAP 10.

15.9 Storleken på försäkringsbeloppet är angivet under följande avsnitt om Ansvarsbegränsning. 16. ANSVARSBEGRÄNSNING

16.1 Om kunden inte följer gällande köpvillkor uteblir Paket.se:s ersättningsansvar vid skada eller förlust.

16.2 Utan teckning av tilläggsförsäkring kan det under inga omständigheter riktas något ersättningskrav mot Paket.se för belopp som överstiger grundförsäkringens belopp på 500,00 SEK.

16.3 OBS: VAR UPPMÄRKSAM PÅ ATT FÖRSÄNDELSER SOM ÖVERSTIGER ETT VÄRDE PÅ 5 000:- SEK UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER ATT MEDFÖRA ERSÄTTNING, VARKEN FRÅN PAKET.SE ELLER UNDERLEVERANTÖRER, OM DET INTE SPECIFIKT TECKNATS EN TILLÄGGSFÖRSÄKRING PÅ PAKETETS VÄRDE. DU KAN DESSUTOM INTE KRÄVA BELOPP SOM ÖVERSTIGER DET BELOPP SOM ÄR FÖRSÄKRAT, OCH/ELLER ÄR ANGIVET PÅ EVENTUELLA TULLDOKUMENT JF. STK 10.1.3 OM INTE ANNAT FÖLJER SVENSK LAG.

16.4 I HÄNDELSE AV ATT EVENTUELLT ANGIVET TULLVÄRDE OCH DET VÄRDE SOM ÄR ANGIVET I TILLÄGGSFÖRSÄKRINGEN INTE STÄMMER ÖVERENS, KOMMER DET LÄGSTA BELOPPET AV DE TVÅ VARA AVGÖRANDE FÖR ERSÄTTNINGENS STORLEK, OCH I ÖVRIGT I ENLIGHET MED GÄLLANDE REGLER FÖR VAD SOM KAN FÖRSÄKRAS.

16.5 OBS: VAR UPPMÄRKSAM PÅ ATT ENDAST INNEHÅLL MED KORREKT VÄRDEANGIVELSE BETRAKTAS SOM LAGLIGA FÖRSÄNDELSER.
I HÄNDELSE AV TVIVEL VID ETT EVENTUELLT ERSÄTTINGSÄRENDE VÄRDERAS INNEH
ÅLLET TILL DET DOKUMENTERADE ANSKAFFNINGSVÄRDET. ANVÄNDA VAROR VÄRDERAS TILL DET LÄGSTA AV DE TVÅ FÖLJANDE BELOPPEN:

- DET DOKUMENTERADE ANSKAFFNINGSVÄRDET
- DET AKTUELLA OMSÄTTNINGSVÄRDET
INNEH
ÅLL MED UPPENBART FALSK VÄRDEANGIVELSE KATEGORISERAS SOM FÖRBJUDNA VAROR, VILKET RESULTERAR I ATT PAKET.SE:S ERSÄTTNINGSANSVAR UPPHÖR, SE EVT. KAP 10.

16.6 Försenade leveranser medför enbart möjlighet till ersättning om detta är skriftligt avtalat med Paket.se. Sådana skriftliga avtal utgör grunden för de villkor som medför ersättning. Underleverantörers villkor för ersättning vid försening gäller inte utan detta avtal mellan kunden och Paket.se.

16.7 Paket.se kan under inga omständigheter hållas ansvariga för direkt förlust, driftsförlust, förlorad intäkt eller andra förluster, än det omnämnda ansvaret i aktuella villkor. Paket.se är dessutom inte heller ansvariga för eventuella förluster som orsakats av omständigheter som kan karaktäriseras som arbetsstopp, force majeure, terrorhandlingar, strejk, krig, naturkatastrofer, cyberangrepp, osv.

16.8 Förseningar orsakade av tullmyndigheter

16.8.1 Paket.se är inte ansvariga för försändelser som fastnar hos lokala tullmyndigheter. Frisläppande av försändelse från lokal tull är enbart kundens, avsändarens och mottagarens ansvar.

16.8.2 Det går inte att kräva utbetalning av försäkring i samband med försändelser som är i tullmyndigheters förvar.

16.8.3 Eventuella utgifter i samband med returförsändelse från tull ligger endast på kunden. Det gäller både returomkostnader, tull, omkostnader för destruktion, förvaring eller liknande hanteringskostnader.

17. JURISDIKTIONSORT

17.1 Alla tvister om samarbetsavtalen samt om dessa allmänna villkor ska avgöras i dansk domstol. Rätten i Hjørring, DK ska vara första instans när det gäller jurisdiktionsort.

18. REKLAMATION

18.1 Om du inte är nöjd med den utförda tjänsten kan du kontakta kundservice via kontaktsidan på www.Paket.se

18.2 Som utgångspunkt har du inte 2 års reklamationsrätt då det är en tjänst som levereras. Därför ombeds du kontakta oss direkt om du upplever några problem.

18.3 REKLAMATION VID FÖRLUST

18.3.1 Om du saknar ett paket eller kolli i din försändelse vid mottagandet, bör mottagaren om möjligt informera chauffören om detta. Kunden bör dessutom kontakta Paket.se inom 3 arbetsdagar efter mottagandet, eftersom efterforskningar kräver direkta åtgärder, och försvåras för varje dag som går.

18.3.2 Om Paket.se inte kontaktas inom 3 arbetsdagar efter faktiskt eller förväntat mottagande, kan Paket.ses ersättningsansvar utebli.

18.3.3 Om en hel försändelse försvinner ska kunden ta skriftlig kontakt med Paket.se via kontaktformuläret på https://www.Paket.se/Kontakt_os#/ inom 90 dagar efter förväntat mottagande av varan. Om denna frist inte respekteras uteblir Paket.se:s ersättningsansvar.

18.4 REKLAMATION VID SKADA
18.4.1
Om ditt paket är skadat bör du göra följande inom 3 arbetsdagar, för krav på eventuell

ersättning:
18.4.1.1 Undersök alltid godsets yttre tillstånd vid mottagandet. 18.4.1.2 Dokumentera skadan genom att fotografera den. 18.4.1.3 Kontakta Paket.se på kontaktsidan på www.Paket.se 18.4.1.4 Ange ordernummer och skicka med bilddokumentation.

18.4.2 Försändelsen inklusive emballage ska sparas, så att det är möjligt för Paket.se att besiktiga skadorna personligen i upp till 4 veckor efter att reklamationen är gjord, annars uteblir ersättningsansvaret.

18.4.3 Mottagaren ska färdigställa eventuella skadade paket för avhämtning på leveransadressen i originalemballage i upp till 4 veckor efter mottagandet, om detta önskas av Paket.se. Om detta inte är möjligt kan kunden och/eller mottagaren eventuellt förlora rätten till ersättning.

19. PRESKRIPTIONSTID

19.1 Alla krav mot Paket.se ska inlämnas skriftligen, så snabbt det praktiskt är möjligt. Vid skada eller förlust av paket i en försändelse ska kunden eller mottagaren reklamera detta till Paket.se inom 3 arbetsdagar efter leverans, eftersom samtliga krav annars kan komma att utebli.

20. ÖVERKLAGANDE

20.1 Om du som användare vill klaga på ditt köp ska du kontakta Paket.se via https:// www.Paket.se/Kontakt_os#/.

20.2 Om det inte går att hitta en lösning kan du skicka ditt klagomål till:
Ett klagomål om en produkt eller tjänst som köpts från oss kan lämnas till Konkurrens- och Konsumentmyndighetens center för klagomålsupplösning Carl Jacobsens Väg 35,
2500 Valby, Danmark

20.3 Om du bor i ett annat EU-land än Sverige kan du skicka till klagomål till EU-Kommissionens klagomålsportal här - http://ec.europa.eu/odr

21. INTEGRITETSPOLICY

Vad gör vi med dina personuppgifter?
21.1 Innan du kan ingå ett avtal med oss behöver vi följande upplysningar:

Namn
Adress Telefonnummer E-postadress

21.2 Vi registrerar dina personuppgifter i syftet att leverera beställningen till dig.
21.3 Personuppgifterna registreras hos Paket.se ApS och sparas under fem år, med hänsyn till

bokföringslagen, och raderas sedan.

21.4 När personuppgifter insamlas via vår hemsida ser vi till att det alltid sker efter ditt uttryckliga samtycke, så att du är informerad om precis vilka upplysningar som insamlas och varför.

21.4.1 När ett nytt företagskonto skapas gör systemet en kreditbedömning av CVR-numret. Denna kreditbedömning utförs automatiskt utan medverkan från personal och görs för att kunna erbjuda kunderna en faktureringsplan och för att säkra Pakke.dk mot bedrägerier och dåliga betalare.

21.4.2 Kreditbedömningen görs av Risika och överförs inte till andra i någon form. Risikas personuppgiftspolicy finns på https://risika.dk/da/privacy

21.5 Vi sparar inte några krypterade kunduppgifter.
21.6 Vi skickar inga krypterade kunduppgifter. Dock genomförs alla betalningar via krypterade och

säkra förbindelser via NETS i samarbete med ePay.

21.7 Upplysningar som lämnas till Paket.se skickas varken vidare eller säljs till tredje part, och vi registrerar inga känsliga personuppgifter.

21.8 Vi samarbetar dessutom med ett antal andra företag, bland annat fraktleverantörer, som sparar och behandlar data. Verksamheterna behandlar uteslutande upplysningar å våra vägnar, och får inte använda dem till egna ändamål.

21.9 Vi samarbetar endast med databehandlare inom EU eller i länder som kan erbjuda tillräckligt skydd för dina personuppgifter.

21.10 Recensionssidan Trustpilot ges endast tillgång till personuppgifter för att bekräfta kundrelationen med Paket.se. De upplysningar som delas med Trustpilot kommer inte att skickas vidare eller säljas av Trustpilot till tredje part.

21.11 Som registrerad kund hos Paket.se har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt att få reda på vilka upplysningar som är registrerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftslagen och kontakt gällande detta sker till Paket.se via kontaktsidan på www.Paket.se.

22. NOTERINGAR

Förbjudna varor: Alkoholdrycker, Artiklar av särskilt värde (t.ex konstverk, aktikviteter, ädelstenar, guld och silver), Djurskinn (som inte kommer från uppfödning/djurhållning), Elfenben och elfenbensprodukter, Farliga ämnen/material (enligt IATA- och ARD-direktiv), Förgängliga varor, Frön, Levande djur, Päls, Pengar, omsättningsbara föremål och betalkort med värde, Växter,

Pornografiskt material, Smycken och klockor (bortsett från bijouterier och bijouteri-klockor), som överstiger USD 500 eller motsvarande i lokal valuta per paket1. Tobak och tobaksprodukter, Vapen. Dessutom är följande förbjudet: Varor under ATA Carnet och alla tillfälliga exporter och importer, varor under FCR, FCT och CAD (Cash Against Document); försändelser med fel som enligt sin natur har tendens att smutsa ned, försvaga eller skada personer, gods eller utrustning; varor som är förbjudna att fraktas enligt lag i ursprungs-, transit- eller destinationslandet (t.ex. elfenben och elfenbensprodukter); varor som pålägges punktavgifter (t.ex. sprit), eller som kräver särskilda faciliteter, säkerhetsåtgärder eller tillstånd. Under gällande lag kan vissa varor endast transporteras under föreskrivna förhållanden, och vissa varor får inte transporteras med flyg (t.ex. vätskor i glasbehållare).1 Bijouteri och bijouteri-klockor: smycken och klockor som kostar mindre än USD 150 styck, och som inte innehåller ädla metaller och/eller sten. Allmänna varor som potentiellt kan klassas som farligt gods. Airbags (kan innehålla Air Bag-gasgenerator, Airbag- element eller Säkerhetsbältesspännen.), utrustning till aircondition (kan innehålla gas under tryck.) Reservdelar till flyg (kan innehålla varor som drivs med bränsle och som inte kan rengöras helt och därför måste skickas reglerat.), Reservdelar till bilar (Kan inkludera förgasare, bränsleledningar och bensintankar som kanske innehåller bränsle.), Barometrar (Kan innehålla spår av kvicksilver.), Batterier (Finns i många varianter och typer. Flera batterityper är klassificerade som farligt material. Detta inkluderar bilbatterier, många litiumbatterier, etc.

Skydd mot kortslutning är nödvändigt, även för batterier som inte räknas som farligt material. Andningsapparater (Kan innebära syrgasbehållare under tryck.) Djursperma (Kan förekomma tillsammans med torris eller flytande gas.) Campingutrustning (Kan innehålla många olika farliga varor, till exempel: ammunition, batterier, kokplattor, lättantändlig gas, antändningsvätska, värmeproducerande paket, tändare, tändstickor (både de som kan tändas överallt och säkerhetständstickor), signalbloss, STERNO-bränsle för matlagning eller uppvärmning – ramen i vissa ryggsäckar kan innehålla vätskor). Motorsåg och andra typer av elverktyg (Som högst sannolikt innehåller rester av bränsle.), Kemiskt syre (Kan indikera förekomst av en syregenerator.), Cigarettändare (Även tändare eller påfyllningsgas till tändare eller facklor kan innehålla lättantändlig gas eller vätska.) Datorutrustning (Kan innehålla avbrottsfri elförsörjning med batterier, magneter i högtalare och printerbläck). Byggverktyg (Kan indikera förekomst av batterier, CO2-patroner och andra strömkällor, sågar eller generatorer som drivs av bränsle, radiatorer som kan innehålla bränsle, facklor med fotogen, målarfärg, torkmedel eller förtunningsmedel). Kosmetikprodukter (Kan innehålla antändliga vätskor). Kryoteknikvätska (Innebär en flytande gas med mycket låg temperatur, som skall skickas som reglerad vara). Cylinder/Container/Tank (Kan innehålla lättantändlig eller icke-antändlig gas under tryck). Tandvårdsapparater/-utrustning (Kan innehålla farliga kemikalier som till exempel harts, lösningsmedel eller gaser). Borr- och gruvutrustning (Kan innehålla sprängmedel, syror, smörjmedel, kvicksilver eller annat farligt gods). Elektrisk utrustning (Kan innehålla kraftiga magneter, kvicksilver i kontakta och antingen batterier eller avbrottsfri elförsörjning som innehåller batterier. Elektriska apparater (Kan innehålla fuktiga batterier eller litiumbatterier Även om batterierna inte är nämnda i instruktionerna ska de skyddas mot kortslutningar.) Motordelar (Kan inkludera förgasare, bränsleslangar och bensintankar som kan innehålla rester av bränsle.) Gödningsmedel (Amoniumnitrat kan oxidera.) Brandsläckare eller annan brandsläckningsutrustning (Kan innehålla gas under tryck eller utrustning som drivs av bränsle.) Frusen mat (Kan innehålla torris.) Gas (Kan indikera förekomst av lättantändlig vätska som till exempel bensin, en lättantändlig gas eller icke-antändlig gas.) Köksutrustning (Kan inkludera färg, blekmedel, sprayflaskor under tryck och andra farliga produkter.) Jaktutrustning (Kan innehålla ammunition till små vapen eller andra campingrelaterade produkter.) Ismaskiner (Kan innehålla gas under tryck.) Laboratorieutrustning (Kan innehålla olika farliga material.) Tvättutrustning (Kan innebära starka blekmedel eller oxiderande textilbehandlingar.) Trädgårdsredskap (Till exempel, men inte enbart, gräsklippare och trädgårdssaxar som kan innehålla farligt material i form av bränsle och/eller batterier.) Tändare (även påfyllningsgas till tändare eller facklor kan innehålla lättantändlig gas eller vätska.) Reservdelar (Kan innehålla lim, färg, tätningsmedel, lösningsmedel eller andra kemikalier och gaser.) Läkemedel (Kan innehålla lättantändliga eller frätande kemikalier, smittbärande material eller radioaktivt material.) Kvicksilver (Termen ”kvicksilver” kan indikera en försändelse som är reglerad.) Motordriven utrustning (Som kan innehålla bränsle eller batterier.) MSDS eller Material Safety Data Sheet (kan indikera att produkten är farlig. Se till att försändelsen analyseras av en expert innan den skickas vidare.) Kontorsartiklar (Kan innehålla sprayflaskor, med både lättantändlig eller icke-antändlig färg eller avbrottsfri elförsörjning med batterier.) Syrgasmaskiner (Innehåller förbjudna kemiska ämnen som oxiderar och genererar höga värmetemperaturer.) Passagerarserviceenhet – PSU (Kan indikera förekomst av en syrgasmaskin som de som finns på flygplan.) Parfym (Kan innehålla lättantändliga

vätskor.) Farmaceutiskt material (Kan innehålla lättantändliga vätskor, radioaktiv medicin eller andra farliga kemikalier.) Fotoutrustning (Kan innehålla syror, frätande material, blekmedel eller giftigt material.) Borr, skruvdragare och andra slags verktyg med uppladdningsbart batteri (Kan innehålla litiumbatterier.) Kylutrustning (Kan innehålla gas under tryck.) Reparationsset (Kan innehålla lim, färg, lösningsmedel, lättantändliga gaser eller annat farligt gods.) Forskningsprover (Kan innehålla flera varor som räknas till farligt gods.) Utrustning till opinionsundersökningar (Kan innebära förekomst av elektriska apparater, batterier, spänningsaggregat och annat reglerat material.) Kemikalier och reservdelar till pool och jacuzzi (Kan innehålla oxiderande material eller annat farligt gods.) Termometrar (Kan innebära spår av kvicksilver.) Verktygslådor (Kan innehålla sprängmedel (uppladdningsbara batterier), gas under tryck (sprayflaskor), lättantändligt lim eller färg, frätande vätskor, etc.) Vacciner (Kan vara förpackade i torris.) Gift (vätska, pulver eller annat kan vara giftigt.) Utrustning för vädermätning (Kan innebära förekomst av apparater som innehåller kvicksilver.) Batterityper (Det finns många typer av batterier tillgängliga idag, och många räknas till farligt material när de ska transporteras, och kan därför endast skickas via ett leveransföretag som har tillåtelse att skicka farligt gods.) Blybatterier (Vanligen i bilar, elektriska rullstolar, vissa fasta strömkällor till datorer och annan utrustning. Dessa batterier innehåller starkt frätande syra och kan medföra kortslutning och därmed brand.) Andra bilbatterier (Testade batterier, som bevisligen inte kan läcka, får skickas som icke-farligt material inom USA:s gränser. Batterier och paket ska märkas med ”NONSPILLABLE” eller ”NONSPILLABLE BATTERY”) Litiummetall och litiumjonbatterier (Dessa batterier kan vara både uppladdningsbara och icke-uppladdningsbara strömkällor, och finns allmänt i datorer, mobiltelefoner, kameror och andra små elektroniska apparater. Om de tappas, krossas eller kortsluts kan litiumbatterier utveckla mycket höga värmetemperaturer och självantända. De är därför mycket farliga i händelse av brand.) Andra batterier.

Paket.se följer de regler för lufttransport som är upprättade av International Air Transport Association (IATA), och de regler för vägtransport som är upprättade av UN ADR, och mottar inte farligt gods i sitt system – varken nationellt eller internationellt. Lokala, nationella regler gäller också för vägtransport. Verksamheter eller privatpersoner som skickar farligt gods utan korrekt märkning, dokumentation och emballage kan tilldömas betydande ekonomiska och juridiska straff. Det är också viktigt att komma ihåg följande när du skickar varor med Paket.se: 1. Om du återanvänder emballage eller lådor ska du se till att gamla etiketter är borttagna. Etiketter med beteckningen Farligt gods/Dangerous Goods på ett paket medför att försändelsen behålls och undersöks, vilket kommer att medföra förseningar och olägenheter för dig och din kund. 2. Om du skickar varor som eventuellt – på grund av deras ovanliga namn, utseende eller annat – kan förväxlas med farligt gods, men inte är det, är det en fördel att tydligt ange i försändelsedokumenten att varorna ”inte är klassificerade som farligt gods” (not classified as Dangerous Goods). Därmed ser du till att försändelsen inte försenas i onödan. Eventuella falska deklarationer medför stränga straff för avsändaren.