Skicka en gava till USA

Ska du sända gåvor till USA?

Se våra tips!

Import av matvaror till USA

Försändelser med matvaror ska märkas korrekt baserat påom en eller bägge av nedanstående alternativ stämmer.

 1. För privat bruk eller förtäring och inte till vidareförsäljning
 2. En gåva

Den amerikanska livsmedelsadministrationen (FDA) definierar matvaror som försändelser som innehåller mat, dryck, vitaminer, kosttillskott, tuggummi för mänskligt bruk. En försändelse som innehåller flera icke-ätbara varor och bara ett livsmedel innebär att försändelsen ska uppfylla kraven för import av livsmedel till USA.

Generella förbud

 • Lättförgängliga matvaror
 • Personliga försändelser av alkoholhaltiga drycker

Krav på HEMMAGJORDA matvaror:

 • På flygfraktsedeln och handelsfakturan ska ett personnamn framgå som avsändare och mottagare.
 • "Hemmagjort - för privat bruk" samt en produktbeskrivning ska framgå av flygfraktsedeln och handelsfakturan.
 • Exempel på en bra beskrivning: Hemmagjorda jordnötter för privat bruk.
 • Förberedelsemeddelande (Prior Notice, PN) hos den amerikanska livsmedelsadministrationen  (FDA) är ett krav för alla försändelser med ett värde högre än 200 SD.
 • Förberedande deklaration hos FDA är ett krav för försändelser som värdemässigt överstiger 200 USD.

 

Krav på produkter skickade från en person till en annan:

 • På flygfraktsedeln och handelsfakturan ska ett personnamn famgå som avsändare och mottagare.
 • Om ett firmanamn framgår av flygfraktsedeln och handelsfakturan, krävs det ett förberedande meddelande (Prior Notice, PN) oavsett försändelsens värde. 
 • "För privat bruk" samt en produktbeskrivning ska framgå av flygfraktsedeln och handelsfakturan.
 • Exempel på en bra beskrivning: Hemmagjorda jordnötter för privat bruk
 • Förberedande deklaration hos FDA är ett krav för försändelser som värdemässigt överstiger 200 USD

Livsmedel inköpta utomlands i butik eller online:

 • Presentkorgar och produkter beställda genom en firma över Internet och skickade till en person, kräver förberedande meddelande (Prior Notice, PN) till FDS, om ett firmanamn förekommer på något som helst sätt på flygfraktsedeln och handelsfakturan. 
 • Om skickat från person till person ska ett personnamn framgå av flygfraktsedeln och handelsfakturan som avsändare och mottagare.
 • Om ett firmanamn framgår som antingen avsändare eller mottagare av flygfraktsedeln eller handelsfakturan, krävs det förberedande meddelande (Prior Notice, PN) oavsett försändelsens värde. 
 • En bra beskrivning ska innehålla: Vad det är, hur det är paketerat (invändig paketering, t.ex. glasflaska, plastförpackt etc.), mätenhet (kg, gram, pund etc), antal och hur och till vad det ska användas (t.ex. mänsklig eller icke-mänsklig förtäring, laboratorietest etc).

Läs mer på det amerikanska FDAs hemsida på www.fda.gov

Försändelser med gåvor till USA (Livsmedel eller varor som omfattas av FDA)

 • De amerikanska tullmyndigheterna tillåter import av gåvor uta betalning av tull och avgifter för försändelser med ett värde på upp till 100 USD per person. 
 • Deklaration av gåva: Alla gåvor ska vra paketerade individuellt och det ska tydligt framgå av paketets utsida att det är tal om en gåva.
 • Konsoliderad försändelse: Gåvor till mer än en person kan konsolideras i samma paket, om det är möjligt att identifiera namnet på den enskilda mottagaren och de enskilda varornas värde. (T.ex. John, June och Julie Stone). 
 • Flygfraktsedel och handelsfaktura ska tydligt ange att det är en icke beställd gåva, med namn på varje enskild mottagare av gåvan och en värdebeskrivning, som inte överstiger 100 USD per person. 
 • Försändelser eller gåvor till en person från en utländsk firma kan vanligtvis inte behandlas som en gåva. Dock kan detta tillåtas om värdekrav inte överstigs och försändelsen och flygfraktsedeln eller handelsfakturan anger att detta är en gåva (förutom livsmedel).
 • Flygfraktsedel eller handelsfaktura kan indikera att en persons namn och ett firmanamn (t.e. Cindy Jones c/o ABC Company) så länge dokumentationen klart anger att det är en gåva.
 • Undantag: Alkoholhaltiga drycker, parfym som innehåller alkohol och cigarrer/cigaretter innefattas ej av gåvoreglerna. Det ska fyllas i tulldokument för försändelser med parfym eller cigarrer/cigaretter. Det är olovligt att importera kubanska cigarrer till UA. 
 • Godkännande för fisk eller vilt kan vara nödvändig, om produkten härstammar från eller innehåller delar av fisk eller vilt. 

Kvotbegränsningar för textilier gällerinte för import av gåvor. Handelsvaror faller inte under kvotbegränsningar, om de importeras som gåva. 

Import av varor för personligt bruk
Definition av personligt bruk: En försändelse som består av artiklar som uteslutande är menade för en privatpersons personliga bruk och inte för komersiellt bruk eller vidareförsäljning. Notera att försändelser av personliga ägodelar inte är för personligt bruk men räknas till personliga ägodelar och hushåll (personal and household effects).

 • Försändelser för personligt bruk med ett deklarerat värde på 200 USD eller mindre kan släppas igenom utan betalning av tull och avgifter (undantaget skräddarsytt tyg från Hongkong).

Dokument som krävs: FedEx Flygfraktsedel, handelsfaktura, särskilda upplysningar som är relevanta för myndigheterna t.ex. Federal Communications Commission och Federal Drug Administration.

Särskilda förhållningsregler:

 • Flygfraktsedel ska innehålla en faktisk beskrivning av innehållet samt en förklaring om att innehållet är till för personligt bruk, t.ex "För personligt bruk, nte för försäljning, damblus i bomull".
 • En förklaring om att innehållet är till för personligt bruk ska också framgå av avsändarens handelsfaktura. 
 • Det finns inget kvot- och visumkrav för försändelser med varor till för personligt bruk.
 • För textilvaror krävs ingen producentdeklaration då varan är tullfri.
 • Artiklar för personligt bruk ska uppfylla alla andra myndighetskrav från t.ex. FDA.
 • Extraavgifter till myndigheter kan bli aktuella.

Information om införsel:

 • Försändelser med ett värde på under 200 USD för personligt bruk ka införas och släppas igenom utan förtullning. 
 • Försändelser med ett värde på över 200 USD kommer att beläggas med tull och avgifter i överensstämmelse med försändelsens pris. 
 • Vid införsel av varor som inte är tullpliktiga krävs inget importnummer.
 • För varor som inte är tullpliktiga krävs ingen tullklareringsavgift (Merchandise Processing Fee, MPF) om de införs med en expresstransportör.

 

Paket.se
Rated 4.5/ 5 based on 233 reviews at Google+