Storlek och vikt på paket

Paket.se har 3 typer av försändelser: Dokument-, pall- och paketförsändelser.

 

Försändelser ska uppfylla nedanstående begränsningar. Följs inte dessa kan det medföra avvisning av försändelser eller efterfakturering av mellanskillnaden i priset. 

 

Dokument

•    Vid val av dokumentförsändelse gäller det att kuverten inte får väga mer än 500 gram eller 0.5 kg. 

•    Kuverten får inte vara större än L32 cm x H23 cm.

 

Paket

•    Paket får inte väga mer än 70 kg styck.

•    Paket får inte vara större än 270 cm på Längden eller sammanlagt 419 cm i kombinerad längd och omkrets.  

•    Beräkning av tillåten maxlängd + omkrets är: 1 x längd + 2 x bredd + 2 x höjd.

 

Pallar/gods

•    Pallförsändelser får inte väga mer än 1000 kg per pall..

Försändelser som överstiger Paket.se's begränsningar för vikt och storlek accepteras inte för transport.  Om de finns i Paket.se's system kan en avgift för överdimensionering komma att avkrävas.