Innehåll - vad får man skicka

Du har alltid ansvaret för att undersöka om innehållet i försändelse är tull- eller avgiftspliktig, samt om det enligt reglerna i mottagarlandet är tillåtet att importera innehållet i försändelsen, och i så fall enligt vilka villkor detta kan ske. Paket.se kontrollerar som utgångspunkt inte dessa förhållanden och har heller inte möjlighet att rådgiva angående detta, men hänvisar istället avsändaren till det aktuella landets myndigheter, t.ex. ambassader, konsulat eller tullmyndigheter. 

Det är förbjudet att skicka nedanstående varor, inklusive farligt gods, till alla länder som Paket.se leverar till.  Farligt gods är den generella termen för material och föremål som kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras korrekt under transport. 

Försändelser som trots allt stoppas på flygplatsen p.g.a. förbjudet innehåll eller farligt gods kommer inte att krediteras kunden, och Paket.se förbehåller sig rätten att avkräva ytterligare böter och straffavgift ifall försändelsen detrueras eller rengörs pga. förbjudet innehåll.

Exempel på dessa särskilda regler kan vara att:

  • USA tillåter inte import av livsmedel samt alkohol.
  • Kina tillåter inte import av trä som inte är specialbehandlat.
  • Marmite är ett brittiskt pålägg av jästextrakt som är olagligt att importera till Danmark. 

Förbjudna varor:

Artiklar av särskilt värde (t.ex. konstverk, antikviteter, ädelstenar, guld och silver). Se avsnitt om värde på försändelsers inneåll. 

Djurskinn (som inte härstammar från uppfödning/djurhållning)

Elfenben och elfenbensprodukter

Farliga material (följ IATA- och ADR-regler)

Förgängliga varor

Frön

Levande djur

Oljor (mineral, eteriska, vegetabiliska, animaliska)

Pälsar

Pengar, säljbara object och betalkort med värde.

Växter

Pornografiskt material

Tobak och tobaksprodukter

Vapen

Farligt gods:

 

Explosiva material
 

Vapen

Ammunition

Fyrverkerier/Smällare

Tändare

Stubiner

Sprängämnen

Knallpulver till leksaksvapen

 

Komprimerad gas

Brandsläckare

Spraycylindrar av någon sort

Butangas

Gaständare

 

Brännbara vätskor

Bensin

Brännbara lösningsmedel

Brännbara rengöringsmedel

Brännbar färg

Brännbar lackborttagning

Nagellack

Brännbara oljor

 

Brännbara fasta material

 

Tändstickor av någon sort

Cellulosanitratfilm

Material som i vått tillstånd är farliga

 

Oxiderande material

 

Material som är snabbt oxiderande

Organisk peroxid (t.ex. blekmedel)

 

Radioaktiva material

 

Prover för medicinskt bruk

Forskningsrelaterade prover

 

Frätande material


Rengöringsmaterial

Rostborttagningsmedel

Kvicksilver

Batterivätska

 

Andra farliga ämnen

 

Material som har bedövande, skadliga, giftiga eller andra egenskaper som kan orsaka olägenhet eller obehag vid läckage. 

Starkt frätande material

Batterier