Tulldokument

Vid försändelser utanför EU ska ett tulldokument fyllas i. Detta görs online via Paket.se. Alternativt kan det även laddas upp.

I enskilda fall kan det förekomma extra utgifter i samband med tullklarering och lokala skatter/avgifter. Dessa avgifter är inte inkluderade i priset för försändelsen och är ordergivarens/mottagarens eget ansvar att vara uppmärksam på. 

Tulldokumentet fylls i på engelska och ska skrivas ut i tre exemplar. Ett exemplar sätts på paketet. De två andra exemplaren ges till chauffören vid avhämtning. Om dokumentet ej fyllts i kan det medföra annullering av ordern eller efterfakturering. 

 

 

tulldokument download                                                       

 

 

 

Ska ett tulldokument/faktura med när man skickar julgåvor, reklamationsvaror, varuprover eller varor utan värde?

- Ja, oavsett vad du skickar till en destination utanför EU ska det alltid medfölja ett tulldokument eller faktura.

 

 

Ska värdet stå på fakturan?

- Det ska alltid stå värde på fakturan så att tullpersonalen kan deklarera paketet. Detta gäller vid alla varor, både reklamationsvaror, julgåvor, reklammaterial etc, 

 

Varför debiteras jag för tull/moms på varor jag har skickat?

- Detta beror förmodligen på att köparen av varorna inte har tullkredit. Köparen blir därför debiterad för tull/moms av varorna de importerar. Betalar köparen inte denna räkning, blir den tillbakaskickad till avsändaren. 

- Om värdet på försändelsen överstiger gränsbeloppet för tull och importmoms vid införande i det gällande landet, måste dessa betalas. Gränsbeloppen varierar från land till land.