Försäkring

Om dina varor inte är paketerade korrekt enligt avsnittet om emballage gäller varken standard- eller tilläggsförsäkring mot skador under transport. 

Följande saker kan inte försäkras mot transportskador, varken med standard- eller tilläggsförsäkring.

  • Elektronik (tv, radio, förstärkare, allt som använder ström)
  • Glas (porslin, glaskoppar, tallrikar, tvättställ, WC-stolar, skulpturer osv.)
  • Stötkänsliga varor (saker som inte tål skakningar)

För att få ytterligare information kring förbud och farligt gods, se avsnittet om 'innehåll - vad du kan skicka'

Det är möjligt att försäkra ovanstående saker mot förlust via Tilläggsförsäkringen. 

 

Standardförsäkring

I ditt pris inkluderas alltid en standardförsäkring på 500 kr.  Det innebär att din försändelse är skyddad mot transportskada och förlust för ett värde upp till 500 kr. Kom ihåg att försändelsen alltid ska uppfylla våra paketeringskrav samt regler om farligt gods. 

 

Tilläggsförsäkring

Önskar du större skydd än standardbeloppet på 500 kr kan du teckna en tilläggsförsäkring. Tilläggsförsäkringen tecknas samtidigt som beställningen görs. 

Försäkringspremien är 5% av försäkringsvärdet på hela försändelsen. 

Vid försändelser med ett värde på 25.000 kr eller mer ska den gås igenom med chauffören innan den kan accepteras för sändning. Vidare sla det finnas ett försäkringsavtal som chauffören ska skriva under på för vid mottagandet av försändelsen.  Görs inte detta gäller inte försäkringen. 

Om varan skadas under transport och mottagaren upptäcker detta bör paketet inte öppnas, utan direkt sändas tillbaka till Paket.se med tillhörande bilddokumentation.