Reklamation

Alla former av reklamation ska ske skriftligen till Paket.se via mail@paket.se. Vid reklamation ska ordernummer eller annan identifikation av köpavtalet anges.

Om reklamationen gäller synlig skada på paketet eller hel eller delvis förlust av innehållet i paketet, ska reklamation ske direkt vid mottagandet av paketet. Vid icke synlig skada ska reklamation ske skriftligt till Paket.se inom 7 vardagar efter mottagandet, söndag och helgdagar inte inräknade. 

Det måste bifogas bilddokumentation av skador och allt emballage ska följa med för inspektion. 

Krav rörande försening av paket ska anmälas skriftligt till avsändaren senast 21 dagar efter att paketet blev levererat till, eller skrivs över på mottagaren. 

Övriga krav ska framföras utan ogrundad väntan och senast 6 månader efter paketets leverans för transport. Kunden går miste om rätten till reklamation i tillfälle av att reklamtionen inte har skickats in inom angivna tidsramar.

Paket.se betalar inte ut ersättning om kunden inte har följt kraven beskrivna i de allmänna villkoren.